شش موعظه ارزشمند

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: یا على ، 600 هزار گوسفند مى خواهى ، یا 600 هزار دینار، یا 600 هزار کلمه ؟
حضرت على علیه السلام پاسخ داد: یا رسول الله ، 600 هزار کلمه .
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: 600 هزار کلمه را در 6 کلمه جمع مى کنم و برایت مى گویم :
1 - هر گاه دیدى مردم به مستحبات مشغولند، تو در انجام واجبات بکوش .
2 - هر گاه دیدى مردم براى دنیا کار مى کنند، تو براى آخرت تلاش کن .
3 - هر گاه دیدى مردم به عیوب دیگران سرگرم هستند، تو به عیوب خود پرداز.
4 - هر گاه دیدى مردم به تزئین دنیا پرداخته اند، تو در تزیین آخرت خود بکوش .
5 - هر گاه دیدى مردم به بسیارى عمل و کمیت آن دل خوش کرده اند، تو به کیفیت توجه کن و بهترین عمل را برگزین .
6 - هر گاه دیدى مردم به خلق متوسل شده اند، تو به خالق توسل جوى و کارت را به او واگذار

/ 1 نظر / 30 بازدید
بنده خدا

بسیار عالی بود اجرتون با امام حسین